Âm lịch Việt Nam
Tháng 8 năm 2022
28
Chủ nhật
Tháng Tám
2
Năm Nhâm Dần
Tháng Kỷ Dậu
Ngày Quý Sửu
Giờ Nhâm Tý
 
Giờ hoàng đạo: Dần (3-5), Mão (5-7), Tỵ (9-11), Thân (15-17), Tuất (19-21), Hợi (21-23)
CN T2 T3 T4 T5 T6 T7
1
4
2
5
3
6
4
7
5
8
6
9
7
10
8
11
9
12
10
13
11
14
12
15
13
16
14
17
15
18
16
19
17
20
18
21
19
22
20
23
21
24
22
25
23
26
24
27
25
28
26
29
27
1/8
28
2
29
3
30
4
31
5
Xem âm lịch các tháng khác của năm 2022
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12